چرا افشار رزیدنس ؟

افشاررزیدنس

نظرات مشتریان عزیز افشار رزیدنس

دسترسی بسیار عالی به خیابان استقلال حدود ۱۰ دقیقه و نزدیک بودن به ساحل، رفتار بسیار محترم پرسنل افشار رزیدنس
ارسلان
یکی از مزایای هتل افشار رزیدنس از نظر نظافت، بهداشت بسیار خوب بود و نزدیکی به سنتر برای آزمون آیلس و مراکز خرید
رامیسا
آرامش بسیار خوب محیط آرومی بود که تجربه کردیم و از فیلم هاش هم خیلی قشنگ تر بود هتل
چابوداغی

مقایسه آگهی ها

مقایسه